Výsledky ankety za rok 2016

Predvečer najväčšej leteckej udalosti na Slovensku patril už po štvrtý raz udalosti udeľovania ocenení v prestížnej ankete Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky. 

Civilné letectvo: 

Mgr. Štefan Pohanka a Ing. Róbert Slosiar, in memoriam. Ako dlhoroční funkcionári Aeroklubu Dubnica nad Váhom veľkou mierou prispeli k rozvoju športového lietania na Slovensku i v zahraničí. Róbert Slosiar zahynul v roku 2015 pri leteckej havárii.

Letectvo silových zložiek:

Projekt Obnova leteckého parku Leteckého útvaru MV SR – s významnou modernizáciou leteckej techniky začalo Ministerstvo vnútra ešte vlani a za krátky čas dokázalo kompletne vymeniť a zmodernizovať lietadlový park.

Veda /Výskum /Vzdelávanie:

doc. Ing. Libor Palička, CSc. – patrí k prvým absolventom Katedry prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy v Žiline. Následne ako letecký inštruktor zabezpečoval výcvik profesionálnych pilotov počas celého svojho pôsobenia na univerzite.

Športové letectvo:

PaedDr. Ján Mikuš – leteckej činnosti sa venuje už viac ako 60 rokov. V roku 2004 bol zvolený do funkcie prezidenta Slovenského národného aeroklubu, ktorú vykonáva dodnes. Je zástupca SR v Medzinárodnej leteckej federácii (FAI).

 Cena za MLD SIAF 2017:

Ing. Milan Konvičný – dlhé roky pôsobil ako výkonný riaditeľ Medzinárodných leteckých dní, ktoré riadil a zároveň odovzdával skúsenosti celému organizačnému tímu. Je rešpektovaný a uznávaný odborník v oblasti letectva. Bývalý vojenský pilot, inšpektor, letecký inštruktor ako aj funkcionár Veliteľstva vzdušných síl, v súčasnosti v civile. Je držiteľ profesionálneho medzinárodného certifikátu organizátora - riaditeľa leteckých dní. Bol letový riaditeľ SIAD-u v rokoch 2002 a 2004.

Spoločnosť SOITRON – zakladá si na férovej a zodpovednej partnerskej spolupráci, ktorú s organizátormi Medzinárodných leteckých dní rozvíja od roku 2011 ako hlavný partner SIAF.

Cena verejnosti:

Walter Topfer – od založenia Leteckej amatérskej asociácie SR sa venuje inštruktorskej činnosti pri výchove nových pilotov motorového závesného lietania. Zaslúžil sa o jeho intenzívny rozvoj - neúnavne pomáhal a podieľal sa na spracovaní predpisov pre praktickú časť výcviku, zabezpečujúcich skvalitnenie lietania a jeho bezpečnosti. V súčasnosti pôsobí na letisku Rožomberok-Lisková ako inšpektor a technik motorového závesného lietania.

Sieň slávy:

in memoriam bývalý velitel leteckého pluku v Piešťanoch plukovníka Radomila Pecu.

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris