Kategórie

Ceny ZLATÉ KRÍDLA sa udeľujú v týchto kategóriách:

  1. Športové letectvo Slovenskej republiky
  2. História vojenského letectva Slovenskej republiky
  3. Súčasnosť vojenského letectva Slovenskej republiky
  4. Veda / Výskum / Školstvo
  5. Civilné letectvo Slovenskej republiky
  6. Prínos v letectve
  7. Cena verejnosti

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs