O projekte

Prestížna anketa ZLATÉ KRÍDLA každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva. Pri príležitosti výročia vzniku Československa sa v roku 2018 zameria na slovenské osobnosti, ktoré sa významne pričinili o rozvoj v sfére letectva v priebehu storočia.   

Vyhlasovateľom ankety ZLATÉ KRÍDLA, národná cena letectva Slovenskej republiky, je Slovenská letecká agentúra. 

Charakteristika podujatia:

Hlavnou myšlienkou je zmapovanie 100 rokov v oblasti československého letectva a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v kategóriách civilného letectva, športového letectva, vojenského letectva, vedy, výskumu a školstva, ako aj výnimočných počinov v histórii slovenského letectva.

Cieľ podujatia:

Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva vývoja a výskumu v letectve, poskytovateľov služieb v letectve na Slovensku, a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva od roku 1918 do roku 2018.

ZÁŠtita:

Záštutitu nad podujatím prevzali: predseda vlády Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini a minister dopravy a výstavby SR PaedDr. Arpád Érsek.