Ing. Ľubomír KRUPÁR

Ing. Ľubomír  KRUPÁR, narodený 23. 10.1954 Veľký Folkmár

Štúdium: V roku 1973 absolvoval Vojenskú strednú odbornú školu leteckú v Košiciach, v roku 1982 Vysokú Vojenskú leteckú školu  v Košiciach, v roku 1990 postgraduálne štúdium na Vojenskej Akadémii v Brne.

Skúsenosti: Počas služby v armáde pôsobil na rôznych technických funkciách od technika lietadla až po zástupcu veliteľa zboru. V civilnom letectve zastával funkciu Riaditeľa civilného letiska Sliač. V štátnej správe pôsobil na Úrade vlády ako tajomník Rady obrany štátu a na Národnom bezpečnostnom úrade ako riaditeľ sekcie priemyselnej bezpečnosti.

Súčasnosť: Momentálne vykonáva funkciu Predsedu Letecko a raketomodelárskej Asociácie Slovenska.

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris