prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

Od roku 2016 pôsobí ako vedúci Katedry leteckej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline, kde zároveň garantuje inžiniersky študijný programu Technológia údržby lietadiel, v študijnom odbore Doprava. V rokoch 2012 - 2016 tiež pôsobil ako riaditeľ Centra excelencie pre leteckú dopravu a v rokoch 2004 - 2012 ako prodekan pre zahraničné vzťahy na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike zabezpečovacej leteckej techniky v oblastiach moderných telekomunikačných systémov a systémov pre letové overovanie leteckých pozemných zariadení. Jeho vedecká, odborná, riadiaca a realizačná aktivita odzrkadľuje aktuálne perspektívne potreby informačnej spoločnosti. Výsledky svojich aktivít priebežne publikuje v domácich a zahraničných publikáciách. Výrazne sa angažuje pri usporiadaní medzinárodných vedeckých konferencií (akými sú napr. INAIR, ICRAT 2004, Nové trendy v leteckej doprave, Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve) a medzinárodných seminárov. Pracuje v rámci Centra excelencie pre leteckú dopravu, Žilinskej univerzity ako garant, zároveň aj na ďalších projektoch fakulty PEDAS a Katedry leteckej dopravy. Je garantom a spolugarantom viacerých medzinárodných projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Pôsobí taktiež ako hosťujúci profesor na Lublin University of Technology (2015 - 2018), Warsaw University of Technology, Faculty of Transport (2009 – 2015), University of Glasgow (2007 - 2008) a je členom vedeckej rady FD ČVUT v Prahe a VŠO Praha.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs