Mário Németh

Od roku 2014 pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie civilného letectva na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Pracoval vo viacerých pozíciách v letectve, okrem iného aj ako riadiaci letovej prevádzky na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, ako letový dispečer v Seagle Air, a.s., odkiaľ po skončení činnosti firmy prešiel do Central Charter Airlines Slovakia, s.r.o. (následne Sayegh Aviation Europe, s.r.o.), ale aj ako riaditeľ prevádzkového úseku, kde bol zodpovedný za prevádzku leteckého dopravcu a priame riadenie úseku pozemnej prevádzky a kontrahovaných služieb.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs