Výsledky ankety za rok 2021

Už šiestykrát ocenili v predvečer najväčšej leteckej udalosti na Slovensku - MLD SIAF počas slávnostného galavečera tých, ktorí v oblasti letectva vykonali mimoriadne skutky. Ocenenie v prestížnej ankete Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky udeľovali v ôsmich kategóriách. V ankete boli desiatky nominovaných autorít i projektov v letectve a na odovzdávane prišlo viac ako sto pozvaných hostí.

Medzinárodné letecké dni SIAF sa presťahovali z leteckej základne Sliač na letisko Kuchyňa/Malacky. Z toho dôvodu sa aj anketa Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky presunula na letisko M. R. Štefánika, Bratislava do hangáru letky Ministerstva vnútra SR. Anketa Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky bola pod záštitou ministra dopravy Andreja Doležala, za účasti viacerých vládnych činiteľov. Večerom pozvaných hostí sprevádzala Adela Vinczeová.

Anketa je venovaná ľuďom, ktorí sú neodmysliteľne spätí s letectvom. Menovite pilotom, technikom, vedcom, výskumníkom, pedagogickým pracovníkom, tvorcom lietadiel, inštruktorom, projektom či inštitúciám slovenského letectva. Hlavnou myšlienkou ankety so šesťročnou tradíciou je prezentovať dosiahnuté výsledky civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o týchto oblastiach.

„Zlaté krídla boli opäť synonymom noblesy, úcty a vďaky pre všetkých, ktorí tvoria základ nášho letectva. Som pyšný, že týchto ľudí môžeme oceniť za ich neúnavnú a dlhoročnú prácu. Večer bol plný emócií a spomienok, “ spomína Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF a Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je vyhlasovateľom ankety.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa po rozhodnutí odbornej poroty stali:

 • v kategórii Civilné letectvo SR – Ing. Vladimír Klein;
 • v kategórii Letectvo silových zložiek SR – plk. Ing. Vladimír Jaklovský;
 • v kategórii Veda / Výskum / Vzdelávanie – Ing. František Jůn CSc.;
 • v kategórii Športové letectvo SR / nominácia SNA – Očovskí Bačovia;
 • v kategórii Športové letectvo SR / nominácia SLF – Marián Sluk;
 • v kategórii Športové letectvo SR / nominácia LAA – PaeDr. Miroslav Jančiar;
 • v kategórii Športové letectvo SR / nominácia LERMAS – Mgr. Vladimír Zvalený.

Porota rozhodla aj o víťazoch ďalších významných cien:

 • Cena za celoživotné dielo za rok 2020 / Uvedenie do siene slávy – Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.;
 • Cena za celoživotné dielo za rok 2021 / Uvedenie do siene slávy – Milan Hoholík;
 • Mimoriadna cena Zlatých krídel – Ľuboš Januška;
 • Cena Medzinárodných leteckých dní SIAF – akrobatická skupina Frecce Tricolori.

Tú jej venovali pri príležitosti osláv 60. výročia založenia skupiny, ktoré oslávili so svojimi slovenskými fanúšikmi na SIAF 2021. Okrem ceny si pre nich organizátori pripravili kultúrne prekvapenie v podobe vystúpenia operného speváka Petra Dvorského, ktorý spieval v ich rodnom jazyku.

Viac informácií nájdete na:

www.zlatekridla.sk

https://www.facebook.com/zlateKridla

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris