Výsledky ankety za rok 2015

Výsledky národnej ceny letectva za rok 2015 boli vyhlásené počas galavečera, ktorý sa uskutočnil 26. augusta 2016 v priestoroch Historickej sály Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. 

Civilné letectvo SR:  Ing. Karel Němec
– rozpracoval a realizoval projekt poskytovania služby pátrania a záchrany s využitím najmodernejších technológií
– ako zástupca SR bol nominovaný do európskej pracovnej skupiny ICAO

Letectvo silových zložiek SR: Generálmajor Ing. Miroslav Korba
– vo funkcii veliteľa prispel k modernizácii výzbroje, vzdelávania a zvýšenia intenzity výcviku
– za najvýznamnejší moment jeho úsilia je možné považovať schválenie Koncepcie rozvoja vzdušných síl Vládou SR v máji 2014, ktorá iniciovala obmenu leteckej techniky

Veda / Výskum / Vzdelávanie: Doc. Ing. Dušan Nestrák, CSc.
– celých 60 rokov svojej pedagogickej práce venoval vzdelávaniu a výchove odborníkov pre potreby vojenského a civilného letectva
– je autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc z oblasti praktickej aerodynamiky a mechaniky letu lietadiel a vrtuľníkov

Športové letectvo SR: Ing. Milan Cibák, CSc.
– je zakladajúcim členom Slovenskej federácie ultraľahkého lietania
– zaslúžil sa o intenzívny rozvoj lietania na ultraľahkých lietadlách na Slovensku

Letecký priemysel SR: Techniserv, s.r.o.
– zaoberá sa realizáciou projektov súvisiacich s inštaláciou, servisom a údržbou leteckých pozemných zariadení, systémami pre poskytovanie leteckých navigačných služieb, komplexnou realizáciou a riešeniami heliportov

Cena za celoživotné dielo / Uvedenie do Siene slávy: Letecká akrobatická skupina Biele Albatrosy
– počas svojho krátkeho pôsobenia sa zaradila medzi svetovo uznávané akrobatické skupiny a úspešne reprezentovala vo svete slovenské letectvo

Cena MLD SIAF za službu letectvu: Spoločnosť Saab
– ponúka široké spektrum vojenských technológií
– vlajkovou loď ou spoloč nosti je program viacúčelového stíhacieho lietadla JAS 39 Gripen