Výsledky ankety za rok 2015

Výsledky národnej ceny letectva za rok 2015 boli vyhlásené počas galavečera, ktorý sa uskutočnil 26. augusta 2016 v priestoroch Historickej sály Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. 

Civilné letectvo SR:  Ing. Karel Němec
– rozpracoval a realizoval projekt poskytovania služby pátrania a záchrany s využitím najmodernejších technológií
– ako zástupca SR bol nominovaný do európskej pracovnej skupiny ICAO

Letectvo silových zložiek SR: Generálmajor Ing. Miroslav Korba
– vo funkcii veliteľa prispel k modernizácii výzbroje, vzdelávania a zvýšenia intenzity výcviku
– za najvýznamnejší moment jeho úsilia je možné považovať schválenie Koncepcie rozvoja vzdušných síl Vládou SR v máji 2014, ktorá iniciovala obmenu leteckej techniky

Veda / Výskum / Vzdelávanie: Doc. Ing. Dušan Nestrák, CSc.
– celých 60 rokov svojej pedagogickej práce venoval vzdelávaniu a výchove odborníkov pre potreby vojenského a civilného letectva
– je autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc z oblasti praktickej aerodynamiky a mechaniky letu lietadiel a vrtuľníkov

Športové letectvo SR: Ing. Milan Cibák, CSc.
– je zakladajúcim členom Slovenskej federácie ultraľahkého lietania
– zaslúžil sa o intenzívny rozvoj lietania na ultraľahkých lietadlách na Slovensku

Letecký priemysel SR: Techniserv, s.r.o.
– zaoberá sa realizáciou projektov súvisiacich s inštaláciou, servisom a údržbou leteckých pozemných zariadení, systémami pre poskytovanie leteckých navigačných služieb, komplexnou realizáciou a riešeniami heliportov

Cena za celoživotné dielo / Uvedenie do Siene slávy: Letecká akrobatická skupina Biele Albatrosy
– počas svojho krátkeho pôsobenia sa zaradila medzi svetovo uznávané akrobatické skupiny a úspešne reprezentovala vo svete slovenské letectvo

Cena MLD SIAF za službu letectvu: Spoločnosť Saab
– ponúka široké spektrum vojenských technológií
– vlajkovou loď ou spoloč nosti je program viacúčelového stíhacieho lietadla JAS 39 Gripen

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris