Výsledky ankety za rok 2014

V predvečer Medzinárodných leteckých dní SIAF 2015, v piatok 28. augusta 2015, sa Štátna opera v Banskej Bystrici zaplnila pilotmi, technikmi, leteckým personálom, výrobcami v leteckom priemysle, významnými odborníkmi z oblasti školstva, vedy a výskumu. Všetci sa stretli počas slávnostného galavečera, ktorý bol spojený s odovzdávaním ocenenia ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky. Anketa bude každý rok zviditeľňovať a oceňovať významné osobnosti, projekty, spoločnosti a inštitúcie slovenského leteckého života.

Športové letectvo Slovenskej republiky:  doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Skonštruoval ,,lietajúci automobil". Ide o jediný model na svete, ktorý sa z úplného automobilu dokáže pohybom a otáčaním zmeniť na úplné lietadlo. Projekt sa stal celosvetovo známy a bola mu venovaná veľká mediálna pozornosť.

Veda / Výskum / Vzdelávanie: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. Bol výraznou osobnosťou Česko-Slovenska a Slovenska, ktorá sa zaslúžila o rozvoj letectva v rôznych sférach. Cena Zlaté krídla mu bola udelená in memoriam.  

Letecký priemysel Slovenskej republiky: Výroba lietadiel Dynamic WT9 a Advantic WT10. Spoločnosť Aerospool, spol. s. r. o., Prievidza sa venuje výrobe lietadiel Dynamic WT9 a Advantic WT10, opravám a prelakovaniu vetroňov, ako aj výrobe leteckých dielov.

Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky: Bojová letka zmiešaného krídla Sliač v systéme NATINAMDS. Od roku 2006 prispieva bojová letka zmiešaného krídla Sliač do integrovaného systému protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie NATINAMDS nepretržitou pripravenosťou dvoch lietadiel MiG-29AS. Úlohy, ktoré sú na príslušníkov bojovej letky kladené, nie je možné zabezpečiť a vykonať žiadnou inou jednotkou v rámci OS SR. 

Civilné letectvo Slovenskej republiky: Ing. Ivana Herkeľová. Výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Letiska Poprad-Tatry, a. s. Cenu Zlaté krídla získala za zásluhy spojené s udržaním leteckej dopravy širšieho regiónu Poprad.

Sieň slávy, cena za celoživotné dielo: MUDr. Oľga Kráľová-Mistríková. Je považovaná za ,,mamu" leteckej záchrannej služby v Česko-Slovensku a stála taktiež za vznikom integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici. Cena Zlaté krídla jej bola udelená in memoriam.

Cena Medzinárodných leteckých dní SIAF za službu letectvu: Spoločnosť MSM GROUP, prevádzka Banská Bystrica. Spoločnosť MSM Banská Bystrica, dcérska spoločnosť MSM GROUP, ako nástupca leteckých opravovní už 68 rokov pomáha vojenskému i civilnému letectvu. V súčasnosti sa zameriava ná rádionavigačné systémy pre riadenie letovej prevádzky, ako aj na opravy a modernizáciu špeciálnej techniky.

Cena verejnosti: Výroba lietadiel Dynamic WT9 a Advantic WT10, Spoločnosť Aerospool, spol. s. r. o. Prievidza. Víťaza Ceny verejnosti určila široká verejnosť online hlasovaním na stránke www.zlatekridla.sk, kde boli zverejnení nominovaní kandidáti.