Športové letectvo

plk. v. v. doc. Ing. Radomír Orlita, CSc.
plk. v. v. doc. Ing. Radomír Orlita, CSc.

Celý svoj život zasvätil letectvu. Venoval sa najmä leteckej akrobacii nielen ako pretekár, ale aj ako tréner čs. i slovenskej reprezentácie. Je držiteľom čs. rekordu vo výškovom dostupe.

Viac o kandidátoviHlasuj
Marián Sluk
Marián Sluk

Prezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania. Celý svoj aktívny život pracuje v oblasti letectva a parašutizmu. Má zásadný podiel na rozvoji ultraľahkého lietania v SR.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ján Divok
Ján Divok

Dlhoročný úspešný reprezentant v bezmotorovom lietaní, ktorý vychoval množstvo nových pilotov. Má podiel na úspechoch bezmotorových pilotov.

Viac o kandidátoviHlasuj
Akrobatická skupina „Očovskí bačovia“
Akrobatická skupina „Očovskí bačovia“

Mimoriadne úspešná akrobatická skupina, ktorá už desiatky rokov reprezentuje SR.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. Jozef Česnek
Ing. Jozef Česnek

Dlhé roky pracoval ako riaditeľ letových činností SNA. Zaslúžil sa o rozvoj športového lietania v Československu.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. Peter Braciník
Ing. Peter Braciník

Úspešne dlhé roky riadi aeroklub v Žiline a súčasne sa venuje výchove nových pilotov. Má veľký podiel na výchove a výcviku mladej generácie pilotov.

Viac o kandidátoviHlasuj
Marián Szabó
Marián Szabó

Celý svoj aktívny život venoval letectvu. Podieľal sa na úspechoch reprezentácie v presnom lietaní. Intenzívne sa venuje propagácii letectva na verejnosti.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. Marián Kumorovitz
Ing. Marián Kumorovitz

Je úspešným trénerom a rozhodcom v oblasti presného lietania a bezmotorového lietania. Vychoval desiatky nových pilotov.

Viac o kandidátoviHlasuj
Jozef Žipaj
Jozef Žipaj

Úspešný inštruktor a technik v aeroklube Ružomberok. Vychoval množstvo nových pilotov. Má veľký podiel na rozvoji športového lietania na Liptove.

Viac o kandidátoviHlasuj
PaedDr. Miroslav Jančiar
PaedDr. Miroslav Jančiar

Prezident Leteckej amatérskej asociácie SR. Úspešný pilot a inštruktor.

Viac o kandidátoviHlasuj
Arnošt Foff
Arnošt Foff

Má zásadný podiel na udržaní športového letectva v regióne Zemplína. Dlhoročný úspešný inštruktor a technik.

Viac o kandidátoviHlasuj

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs