plk v. v. doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD.

Hlasuj

Celých 62 rokov svojej pedagogickej práce venoval vzdelávaniu a výchove odborníkov pre potreby vojenského a civilného letectva. Je autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc z oblasti praktickej aerodynamiky a mechaniky letu lietadiel a vrtuľníkov. Počas svojej pedagogickej praxe sa venoval najmä teoretickým základom lietania v nízkych aj vysokých rýchlostiach letu a zvlášť sa špecializoval na prípravu vojenských pilotov vrtuľníkov.
Pri zrode samostatnej Slovenskej republiky pracoval od roku 1993 niekoľko rokov pri formovaní Ministerstva obrany SR ako riaditeľ odboru vojenského školstva a vedy. V rokoch 2000 až 2004 bol členom medzinárodnej komisie NATO v Bruseli pre oblasť vojenských bezpilotných lietajúcich prostriedkov.
Popri svojej celoživotnej vedecko-pedagogickej práci využíva svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti ako znalec Ministerstva spravodlivosti SR v odbore letecká doprava pri vyšetrovaní príčin leteckých nehôd. Pri tejto činnosti spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR, Útvarom pre vyšetrovanie leteckých a námorných nehôd Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany SR.

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris