plk. Ing. Radomil Peca, in memoriam

Hlasuj

Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako Zástupca veliteľa pluku, následne ako Veliteľ 3. leteckého školského pluku Milana Rastislava Štefánika v Piešťanoch. Stál pri zrode slovenského vojenského letectva. V rokoch 1993 až 2000 ohromné množstvo svojej práce a úsilia venoval rozvoju a zvyšovaniu bezpečnosti letov vojenského letectva ako Náčelník Stálej komisie bezpečnosti letov, Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.
V rokoch 2000 až 2005 pracoval ako vojenský pridelenec vo Washingtone. Súbežne pôsobil ako jeden z hlavných vyjednávačov pri vstupe Slovenska do Severoatlantickej aliancie. Podpisom Washingtonskej zmluvy vyvrcholilo jeho činnosť vo funkcii vojenského pridelenca v USA. Následne pôsobil ako vojenský pridelenec v Dánsku, Švédsku, Nórsku a Fínsku. 26. 3. 2009 odišiel v hodnosti plukovníka do zálohy.
Počas svojej leteckej kariéry nalietal vyše 2 500 hodín na prúdových lietadlách. Pôsobil ako vynikajúci pilot a inštruktor lietania – počas svojej kariéry naučil lietať stovky vojenských pilotov, ktorí sa uplatnili nielen v Československu, ale aj v zahraničí. Od mája 2011 sa významnou mierou podieľal na opätovnom uvedení do prevádzky lietadla L-29 Delfín OM-SLK a ďalej pôsobil ako inštruktor alebo v rámci predvádzacích a exhibičných letov na L-29 Delfín počas rôznych podujatí.

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris