pplk. v zál. PhDr. Peter Šumichrast, PhD.

Pôsobí ako riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov a od roku 2009 ako zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu. Zároveň je predsedom Vedeckej rady Vojenského historického ústavu a členom Redakčnej rady vojenského odborného časopisu Vojenská história.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vojenskou históriou so zameraním na letectvo v období druhej svetovej vojny a slovenskú armádu v rokoch 1939 – 1945. Je autorom publikácie „Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943“ a spoluautorom ďalších odborných publikácií, vedeckých štúdií, dokumentov a odborných statí, ktoré publikoval v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Počas dlhoročnej vojenskej služby bol ocenený mnohými slovenskými rezortnými vyznamenaniami, vyznamenaniami domácich a zahraničných občianskych združení, ako aj českým Záslužným krížom ministra obrany III. stupňa.  

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs