PaedDr. Ján Mikuš

Celý svoj aktívny život venoval letectvu – civilnému i vojenskému. Od r. 2004 vykonáva funkciu prezidenta Slovenského národného aeroklubu Generála M. R. Štefánika v Bratislave.
Viac ako 50 rokov pracoval na úseku výchovy, vzdelávania a výcviku pilotov a iných leteckých špecialistov.  Lietal na viac ako 30 typoch lietadiel a dosiahol celkový nálet 5000 hod. na motorových lietadlách a 800 hod. na vetroňoch. V rokoch 1992 - 2002 viedol a vykonával základný letecký výcvik poslucháčov Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach na cvičných vrtuľových lietadlách. Množstvo energie venoval počas svojej profesionálnej kariéry Slovenskému národnému aeroklubu. V roku 2004 bol zvolený do funkcie jeho prezidenta a v rámci nej riadi celé slovenské športové letectvo až do súčasnosti. Zároveň zastupuje SR v Medzinárodnej leteckej federácii (FAI).
Stále si udržuje kvalifikáciu letového inštruktora a podieľa sa na príprave nových pilotov (podľa výpisov zo zápisníkov letov púšťal na prvý samostatný let viac ako 300 žiakov). Svoje skúsenosti z leteckej prevádzky využíva aj ako člen stálej komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd pri Ministerstve dopravy SR. V minulých rokoch sa taktiež významne podieľal na príprave a zriadení leteckej expozície Slovenského technického múzea v Košiciach. 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs