Ing. Ján Breja

Od 1.1.2014 vymenovaný do funkcie predsedu Dopravného úradu, ktorý má v pôsobnosti výkon dozoru a dohľadu nad tromi modalitami dopravy: civilné letectvo, dráhy a doprava na dráhach a vnútrozemská plavba.
V úvode svojej kariéry profesný život prepojil s letiskami v Československu, v organizáciách Výstavba letísk Bratislava s pôsobnosťou v Českej a Slovenskej republike, neskôr transformovanej do Slovenskej správy letísk s pôsobnosťou v oblasti letísk Slovenskej republiky. V rokoch 1991 a 1992 pracoval ako obchodný riaditeľ v leteckej spoločnosti vykonávajúcej aerotaxi, Aerocharter Bratislava. Od r. 1993 pôsobil na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Do roku 2013 Ján Breja pracoval vo funkcii riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky a predtým generálneho riaditeľa Sekcie civilného letectva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs