Dr.h.c. doc.Ing. Stanislav Szabo, PhD.,MBA.,LL.M

V súčasnosti pôsobí ako dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
V oblasti leteckej praxe pôsobil ako člen predstavenstva letiska Sliač, a.s., a predseda dozornej rady Leteckých opravovní Trenčín, a.s., a v súčasnosti pôsobí ako predseda dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby, š.p. v Bratislave, ako aj člen predstavenstva medzinárodného letiska Košice a.s. V rokoch 2015-2017 bol riaditeľom Ústavu leteckej dopravy Českého vysokého učení technického v Prahe kde prednáškovo pôsobí doposiaľ. V rokoch 2006 - 2009 pracoval na Ministerstve obrany SR ako generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie. Bol vedúcim expertných tímov dvoch najväčších projektov modernizácie výzbroje Ozbrojených síl SR vrátane výberu nových taktických dopravných lietadiel C-27J Spartan.
V akademickej sfére participoval na viacerých projektoch výskumu so zameraním na leteckú dopravu. Vo funkcii docenta príp. hosťujúceho profesora prednáša aj na zahraničných univerzitách. Je alebo bol členom deviatich vedeckých rád na univerzitách doma i v zahraničí. V roku 2004 patril medzi spoluzakladateľov Leteckej fakulty v Košiciach a v jej prechodnom období zastával funkciu zástupcu riaditeľa Ústavu aeronautiky a neskôr prodekana pre rozvoj. Je autorom príp. spoluatorom viac ako 400 odborných článkov a publikácii z oblasti vojenského a civilného letectva. Bol garantom alebo členom viac ako tridsiatich vedeckých a organizačných výborov národných a medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Je alebo bol členom deviatich vedeckých rád na univerzitách doma i v zahraničí.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs