Hlavná porota

Ing. Ján Breja

Ing. Ján BrejaPredseda Dopravného úradu SR

Ing. Blažej Zaujec

Ing. Blažej ZaujecRiaditeľ Letových prevádzkových služieb SR, š. p.

Ing. Ľubomír Žák

Ing. Ľubomír ŽákRiaditeľ Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve

Róbert Bartoš

Róbert Bartoščlen športovej komisie, Slovenský národný aeroklub

PaedDr. Miroslav Jančiar

PaedDr. Miroslav Jančiarprezident Leteckej amatérskej asociácie SR

Ing. Marián Sluk

Ing. Marián SlukPrezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania

prof. Ing. Andrej Novák

prof. Ing. Andrej Novákvedúci Katedry leteckej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline

Dr.hc doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M

Dr.hc doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.MDekan Leteckej fakulty, Technická univerzita v Košiciach

Hubert Štoksa

Hubert ŠtoksaRiaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, s. r. o. a Medzinárodných leteckých dní SIAF

Ján Pastírik

Ján Pastírikkapitán, Ministerstvo vnútra SR

Hlavní partneri

SAAB
LPS
SOITRON
digipress
MSM
Škoda

Partneri

RTVs
MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Akcent Nova, s.r.o.