prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc.

Hlasuj

Pôsobil na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline v rokoch 1991 – 2000. V roku 1995 získal titul profesor v odbore Dopravná technika a technológia.
Pracoval taktiež na ČVUT v Prahe ako vedúci katedry, na Vojenskej akadémii v Brne, na Řízení letového provozu ČSFR ako vedúci výskumu, na VUT v Brne a na Akadémii STING v Brne. Počas jeho pôsobenia na Žilinskej univerzite v Žiline bol vedúcim školiteľom, zaslúžil sa o rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na Katedre leteckej dopravy i na Fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Pod jeho vedením úspešne habilitovali viacerí odborníci v oblasti leteckej dopravy. Jeho projektová a publikačná činnosť bola zameraná na zvyšovanie bezpečnosti a kvality civilného letectva.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs