Prof. Ing. Jozef Považan, CSc.

Hlasuj

Je dlhoročným vedecko-pedagogickým pracovníkom pôsobiacim na bývalej Vojenskej leteckej akadémii generála M. R. Štefánika v Košiciach a neskôr na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Zaslúžil sa o rozvoj letectva v oblasti leteckého inžinierstva. Externe pracoval aj ako poradca pri vývoji motora DV 2 v Považských strojárňach Považská Bystrica. Počas svojho pedagogického pôsobenia vychoval veľké množstvo inžinierov v odbore a viac ako 20 doktorandov.
Od roku 2011 pracoval ako Vedúci vedecký pracovník za organizáciu č. 36 - TUKE na projekte 7. rámcového programu s názvom Efficient Systems and Propulsion for Small 
Aircraft až do roku 2017. Okrem toho pracoval v skupine hlavného inžiniera na veliteľstve letectva v Starej Boleslavi, v habilitačných a inauguračných komisiách na Slovensku a v zahraničí. Po rozdelení republiky pôsobil v Rade pre vedecko-technický rozvoj na Ministerstve obrany SR.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
SOITRON
digipress
MSM
Škoda

Partneri

RTVs
MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Akcent Nova, s.r.o.