plk. v. v. doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

Hlasuj

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne, v r. 1974 nastúpil na novozaloženú Vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach na miesto vysokoškolského pedagóga, zároveň vykonával letecký výcvik u 2. leteckého školského pluku v Košiciach, kde bol v r. 1975 odvelený na dokončenie leteckej kvalifikácie - učiteľ lietania. Počas tohoto obdobia bol zapojený do intenzívneho leteckého výcviku pilotných študentov VVLŠ SNP. Osobne vycvičil viacerých budúcich vojenských pilotov. Postupne získal pilotnú kvalifikáciu učiteľ lietania 1. triedy.
V roku 1978 nastúpil na Katedru letovej prípravy, kde postupne prešiel vedecko-pedagogickými funkciami odborný asistent, vedúci predmetovej skupiny a od r. 1988 zastával funkciu vedúceho Katedry letovej prípravy Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach. Vedeckú prípravu absolvoval na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v rokoch 1978 - 1984. V roku 2003 habilitoval na Vojenskej leteckej akadémii gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Počas svojho pedagogického pôsobenia na VVLŠ SNP a VLA GMRŠ v Košiciach vykonával letecký výcvik na lietadlách L-29, L-39, L-410, Z-226, Z-142.
V rámci svojho odborného pôsobenia sa aktívne zapájal do vedeckých projektov na VLA GMRŠ a Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, taktiež spolupracuje s Katedrou leteckej dopravy na Žilinskej univerzite. Počas svojho pedagogického pôsobenia vychoval 7 doktorandov a veľké množstvo inžinierov pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a ďalších odborníkov pre potreby vojenského a civilného letectva.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs