Ing. František Jůn, CSc.

Hlasuj

 V rokoch 1983 – 1989 bol riaditeľom Letiska Žilina. Od roku 1993 vzdeláva na Žilinskej univerzite v Žiline študentov Katedry leteckej dopravy. V Leteckom výcvikovom a vzdelávacom centre pôsobí ako vedúci inštruktor teoretickej prípravy. Zároveň vykonáva examinátorskú činnosť v rámci Dopravného úradu a uskutočňuje letové merania.
Metodicky vedie kolektív pilotov Žilinskej univerzity v Žiline, zabezpečuje teoretický aj praktický výcvik pilotov. Ako letecký inštruktor zabezpečuje výcvik študentov v rámci študijného programu Profesionálny pilot počas celého pôsobenia na univerzite. Úspešne sa zapája do výskumnej činnosti v rámci Katedry leteckej dopravy a organizuje medzinárodné konferencie. Dlhé roky pôsobí ako riaditeľ medzinárodného leteckého dňa, ktorý sa koná na Letisku Žilina. 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs