gen. mjr. v. v. Ing. Leonard Sabol

Hlasuj

Svoju leteckú kariéru začal v leteckej prípravke v Dolnom Kubíne, elementárnym výcvikom prešiel v Prešove na BIRKU, pokračovací výcvik absolvoval v Trenčíne na C2-ARADO a bojový výcvik absolvoval v Prostějove na B12-Iljušin.
Po vyradení začal svoju profesionálnu dráhu na letisku Tri Duby Hájniky, kde lietal na S-199 a v roku 1955 pokračoval na letisku v Kuchyni, kde lietal na MiG-15. V roku 1966 bol vyslaný na Vojenskú leteckú akadémiu J. A. Gagarina v Monine, ktorú úspešne absolvoval. V roku 1974 s červeným diplomom ukončil Akadémiu generálneho štábu v Moskve a jeho kroky viedli do Čáslavi, kde pôsobil ako náčelník štábu divízie a neskôr ako jej veliteľ. V rokoch 1978 - 1990 zastával funkciu rektora Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach.
Za svoju leteckú kariéru absolvoval v rokoch 1952 - 1990 spolu 3820 štartov a pristátí.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs