doc. Ing. Libor Palička, CSc.

Hlasuj

Patril k prvým absolventom Katedry prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy v Žiline. Po  ukončení štúdia pracoval na katedre ako odborný asistent, neskôr ako docent. V rokoch 1990 až 2000 katedru leteckej dopravy viedol. V tomto období sa zásadne zreformovali ponúkané študijné programy tak, aby vyhovovali požiadavkám ICAO a Európskej únie na bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu leteckú dopravu a aby zároveň reflektovali celosvetové zmeny v leteckých technológiách. 
Ako letecký inštruktor zabezpečoval výcvik profesionálnych pilotov počas celého pôsobenia na univerzite. V pozícii vedúceho katedry podporoval graduačný rast svojich podriadených a vytváral priestor pre rozvoj ich potenciálu.
Ako expert na leteckú dopravu pôsobil vo viacerých odborných medzinárodných a domácich tímoch. Svojou výskumnou činnosťou prispel k potrebným zmenám, v dôsledku ktorých sa civilné letectvo v Slovenskej republike z hľadiska inštitucionálneho, ako aj z hľadiska predpisovej základne, pripravilo na plnohodnotný vstup do Európskej únie.  

 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
SOITRON
digipress
MSM
Škoda

Partneri

RTVs
MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Akcent Nova, s.r.o.