plk. v. v. doc. Ing. Radomír Orlita, CSc.

Hlasuj

Pôsobil ako pedagóg na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP Košice, neskôr ako docent a samostatný vedecký pracovník na Katedre letovej VLA M. R. Štefánika Košice. Vychoval desiatky pilotov. Zameriaval sa aj na tvorbu multimediálnych programov mechaniky letu pre pilotov, vývoj a konštrukciu leteckých pilotných simulátorov. Je autorom mnohých vedeckých publikácii a učebníc v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu.
Bol medzinárodne uznávaným odborníkom na aerodynamiku a mechaniku letu, pilotom bezmotorových aj motorových lietadiel, reprezentoval ČSSR v leteckej akrobacii, trénoval akrobatickú reprezentáciu na medzinárodných súťažiach a pôsobil ako medzinárodný akrobatický rozhodca. Je držiteľom československého rekordu vo výškovom dostupe.

 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs