plk v. v. doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD.

Hlasuj

Celých 62 rokov svojej pedagogickej práce venoval vzdelávaniu a výchove odborníkov pre potreby vojenského a civilného letectva. Je autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc z oblasti praktickej aerodynamiky a mechaniky letu lietadiel a vrtuľníkov. Počas svojej pedagogickej praxe sa venoval najmä teoretickým základom lietania v nízkych aj vysokých rýchlostiach letu a zvlášť sa špecializoval na prípravu vojenských pilotov vrtuľníkov.
Pri zrode samostatnej Slovenskej republiky pracoval od roku 1993 niekoľko rokov pri formovaní Ministerstva obrany SR ako riaditeľ odboru vojenského školstva a vedy. V rokoch 2000 až 2004 bol členom medzinárodnej komisie NATO v Bruseli pre oblasť vojenských bezpilotných lietajúcich prostriedkov.
Popri svojej celoživotnej vedecko-pedagogickej práci využíva svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti ako znalec Ministerstva spravodlivosti SR v odbore letecká doprava pri vyšetrovaní príčin leteckých nehôd. Pri tejto činnosti spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR, Útvarom pre vyšetrovanie leteckých a námorných nehôd Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany SR.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs