plk. Ing. Ladislav Malák, in memoriam

Hlasuj

Plk. Malák prešiel všetkými stupňami velenia na leteckej základni a neskôr u vrtuľníkového krídla v Prešove. Ako pilot s kvalifikáciou inštruktora na typoch Mi-2 a Mi-17 sa dlhodobo venoval výcviku a výchove pilotov vrtuľníkového letectva, zásadnou mierou sa podieľal na projekte modernizácie vrtuľníkov Mi-17, následne na ich záletoch a vojskových skúškach pred zavedením do výzbroje.
Stál pri zrode spolupráce s hasičským a záchranným zborom a výrazne sa podieľal na jej realizácii hlavne vo forme hasenia lesných požiarov. Ďalej sa osobne zúčastňoval na zásahoch pri záchrane životov, zamedzovaní škôd veľkého rozsahu pri živelných pohromách, povodniach a požiaroch.
Pôsobil ako veliteľ historicky prvej leteckej jednotky OS SR nasadenej v zahraničí (SFOR) - v Bosne a Hercegovine v roku 2002. Následne velil aj prvej rotácii vrtuľníkovej jednotky KFOR v Kosove v roku 2007.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs