gen. mjr. v. v. Ing. Jozef Dunaj

Hlasuj

V rokoch 1977 – 2009 pôsobil ako príslušník čs. armády, resp. Armády SR a Ozbrojených síl SR, kde pôsobil na funkciách pilota, vykonával veliteľské, veliteľsko-štábne funkcie, ako aj funkcie vo vojenskej diplomacii.
Od 31.12 1998 vykonával funkciu veliteľa 3. zboru letectva a PVO a následne po vytvorení Vzdušných síl Armády SR bol od 1. 1. 2000 ustanovený do funkcie ich veliteľa so sídlom vo Zvolene. Túto funkciu vykonával do decembra 2005, tým sa stal doposiaľ najdlhšie pôsobiacim vojakom na funkcii veliteľa vzdušných síl. V priebehu vojenskej služby nalietal celkove 1700 hodín na lietadlách typu L-29, L-39, MiG-21F a 21 PF, MiG-23MF a MiG-29, pôsobil aj ako inštruktor a display pilot MiG-29.
V decembri 2005 J. Dunaja vymenovali za vojenského pridelenca SR v Londýne pre Veľkú Britániu, Írsko a Holandsko. Následne zastával funkciu riaditeľa Úradu vojenského letectva MO SR. Profesionálnu službu v Ozbrojených silách ukončil v hodnosti generálmajora.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs