Ing. Marián Kumorovitz

Hlasuj

Celý svoj aktívny život venoval letectvu - nielen na úseku športového lietania, ale aj ako pracovník Dopravného úradu. Dosiahol nálet 3 000 letových hodín na rôznych typoch lietadiel. Vychoval desiatky nových pilotov a ako tréner sa zaslúžil o dobré výsledky športových reprezentácií SR v oblasti bezmotorového lietania a presného lietania. Svoje skúsenosti ďalej odovzdáva ako letový inštruktor a rozhodca pri športových súťažiach.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs