Športové letectvo

Doc.Ing. Radomír Orlita Csc.
Doc.Ing. Radomír Orlita Csc.

Celý svoj život zasvätil letectvu. Venoval sa najmä leteckej akrobacii nielen ako pretekár, ale aj ako tréner čs. i slovenskej reprezentácie. Je držiteľom čs. rekordu vo výškovom dostupe.

Viac o kandidátoviHlasuj
Marián Sluk
Marián Sluk

Prezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania. Celý svoj aktívny život pracuje v oblasti letectva a parašutizmu. Má zásadný podiel na rozvoji ultraľahkého lietania v SR.

Viac o kandidátoviHlasuj
Akrobatická skupina „Očovskí bačovia“
Akrobatická skupina „Očovskí bačovia“

Mimoriadne úspešná a populárna skupina, ktorá už desiatky rokov reprezentuje SR.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. Jozef Česnek
Ing. Jozef Česnek

Dlhé roky pracoval ako riaditeľ letových činností SNA. Zaslúžil sa o rozvoj športového lietania v Československu.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ján Divok
Ján Divok

Dlhoročný úspešný reprezentant v bezmotorovom lietaní, ktorý vychoval množstvo nových pilotov. Má podiel na úspechoch bezmotorových pilotov.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. Peter Braciník
Ing. Peter Braciník

Úspešne dlhé roky riadi aeroklub v Žiline a súčasne sa venuje výchove nových pilotov. Má veľký podiel na výchove a výcviku mladej generácie pilotov.

Viac o kandidátoviHlasuj
Marián Szabo
Marián Szabo

Celý svoj aktívny život venoval letectvu. Podieľal sa na úspechoch reprezentácie v presnom lietaní. Intenzívne sa venuje propagácii letectva na verejnosti.

Viac o kandidátoviHlasuj
Ing. Marián Kumorovitz
Ing. Marián Kumorovitz

Je úspešným trénerom a rozhodcom v oblasti presného lietania a bezmotorového lietania. Vychoval desiatky nových pilotov.

Viac o kandidátoviHlasuj
Jozef Žipaj
Jozef Žipaj

Úspešný inštruktor a technik v aeroklube Ružomberok. Vychoval množstvo nových pilotov. Má veľký podiel na rozvoji športového lietania na Liptove.

Viac o kandidátoviHlasuj
Arnošt Foff
Arnošt Foff

Má zásadný podiel na udržaní športového letectva v regióne Zemplína. Dlhoročný úspešný inštruktor a technik.

Viac o kandidátoviHlasuj
PaedDr. Miroslav Jančiar
PaedDr. Miroslav Jančiar

Prezident Leteckej amatérskej asociácie SR. Úspešný pilot a inštruktor.

Viac o kandidátoviHlasuj

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica

Produktoví partneri

tatratea
Budiš
Urpiner
Limone

Mediálny partneri

RTVs