Slovenský národný aeroklub Generála M. R. Štefánika

Hlasuj

Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bol oficiálne zaregistrovaný na Federálnom ministerstve dopravy ČSFR 6. februára 1990, ako člen Aeroklubu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Je samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným a nepolitickým združením základných organizačných článkov – aeroklubov (ZOČ) združujúcich záujemcov o letecké športy. Zastrešuje viaceré letecké športy: motorové lietanie, bezmotorové lietanie, parašutizmus, letecká akrobacia, balónové lietanie. ako národný športový zváz zastupuje Slovensko v Medzinárodnej leteckej federácii (FAI).

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs