Slovenská liga aviatikov

Hlasuj

Rozhodujúcim impulzom pri jej vzniku bola silnejúca potreba existencie organizácie zastupujúcej záujmy rekreačných a športových letcov a zabezpečujúcej odborný dohľad nad ich činnosťou. Zameriava sa na výcvik pilotov, pilotné preukazy, preukazy letovej spôsobilosti, evidenciu lietajúcich športových zariadení, technické prehliaky, zákonné a havarijné poistky. Rozvoj lietania v náväznosti na iné záujmové oblasti je jedným z dlhodobých cieľov SLA.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs