Múzeum letectva v Košiciach - Slovenské technické múzeum

Hlasuj

Múzeum letectva ako pobočka Slovenského technického múzea je situované na medzinárodnom letisku v Košiciach na ulici Bielych albatrosov. Vzniklo v roku 2002 v priestoroch bývalej Vojenskej leteckej akadémie na ploche viac ako 10 000 m2 a je špecializované na dokumentovanie histórie letectva a leteckej techniky od počiatku po súčasnosť. Momentálne je v STM-Múzeu letectva verejnosti sprístupnených 5 stálych expozícií: Počiatky letectva do roku 1945, Letectvo po roku 1945, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Galéria lietadiel. V súčasnosti múzeum intenzívne pracuje na budovaní expozície Československé letectvo. Od roku 2009 sú v priestoroch múzea situované aj dve expozície cestnej dopravy, zamerané najmä na historické automobily. Celkovo spravuje viac ako 1 200 zbierkových predmetov, z toho viac ako 50 originálov lietadiel, replík a modelov. Medzi vystavované exponáty okrem iných patria lietadlá Messerschmitt Bf 109 G 14, Avia B 534, IL 18, TU-154, JAK 40, MIG 29, Phantom F 4, SAAB Vigen, Mirage III alebo dodnes lietajúci PO – 2(U-2) Kukuruznik.
STM-Múzeum letectva je iniciátorom a signatárom Memoranda o spolupráci v letectve, ktoré zahŕňa Technickú univerzitu v Košiciach, Letisko Košice – Airport Košice a. s., Slovenskú leteckú agentúru Banská Bystrica, Strednú odbornú školu strojnícku v Košiciach a niekoľko súkromných spoločností zaoberajúcich sa činnosťou v letectve. Podieľa sa na odbornej výučbe študentov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs