Letecká amatérska asociácia SR

Hlasuj

Združuje viac ako 1300 pilotov v oblastiach: paragliding, motorový paragliding, závesné lietanie (rogalo), motorové závesné lietanie. Vykonáva dohľad nad týmito športovými disciplínami na základe poverenia Dopravného úradu, vydáva pilotné preukazy, overuje technickú spôsobilosť lietajúcich športových zariadení a stanovuje predpisy. V prvom rade je však záujmovým združením, ktorého cieľom je rozvoj lietania na Slovensku, organizovanie športových podujatí a popularizácia tohto športu. Združuje viac ako 1000 členov.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs