Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

Hlasuj

Známy ako primátor mesta Košice a prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 - 2004. Inicioval založenie Múzea letectva v Košiciach. Jednou z jeho dominánt je tzv. galéria prezidentských lietadiel. Jednotlivé exponáty Slovenské technické múzeum získalo formou darov od predstaviteľov štátov a vlád 12 krajín Európy, USA a Číny. Výraznou mierou budovanie Galérie prezidentských lietadiel svojimi iniciatívami podporil práve exprezident SR Rudolf Schuster, ktorý v priebehu krátkeho obdobia inicioval akvizičnú činnosť získaním vzácnych exponátov originálov lietadiel zo zahraničia. Takto vznikla ojedinelá kolekcia zahraničnej leteckej techniky, ktorá dnes svojím obsahom patrí k unikátnym nielen na Slovensku, ale aj v Európe.  

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs