Alojz Šivecký

Hlasuj

Úspešný technik československého a následne slovenského vojenského letectva, ako aj technik akrobatickej skupiny "Biele Albatrosy". Okrem svojich povinností sa venoval reštaurovaniu historických lietadiel a vrtuľníkov. Spolupracoval s Vojenským historickým ústavom Bratislava a po odchode z vojenskej služby sa stal reštaurátorom STM - Múzea letectva v Košiciach. Bol iniciátorom záchrany a rekonštrukcie množstva lietadiel: Avia B 33, IL 14, IL 18, MiG 15, Mi 2, MI 8. Pre svoje odborné schopnosti sa podieľa na opravách lietadiel SNA a ako letecký technik je vyhľadávaný rôznymi leteckými organizáciami na SR a aj v zahraničí. Venuje sa taktiež praktickej výučbe študentov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs