Akrobatická skupina Biele Albatrosy

Hlasuj

Biele Albatrosy je názov oficiálnej akrobatickej skupiny Vzdušných síl Slovenskej republiky, pôsobiacej v rokoch 1991 – 2004. Pôsobila pod hlavičkou vtedajšej Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach a používala lietadlá Aero L-39 Albatros vo farbách slovenskej trikolóry. Počas svojho pomerne krátkeho pôsobenia sa zaradila medzi svetovo uznávané akrobatické skupiny a veľmi úspešne reprezentovala vo svete Slovenské letectvo.
Myšlienka vytvoriť leteckú akrobatickú skupinu sa zrodila koncom osemdesiatych rokov. Prakticky sa začala vznikať 27. 11. 1990, keď pplk. Marián Sakáč zhromaždil pilotov 2. leteckého školského pluku, ktorí mali záujem o skupinové akrobatické lietanie a potrebné predpoklady. Začiatkom roku 1991 vznikol „Display Team“ česko-slovenského vojenského letectva. 3. augusta 1991 sa pri príležitosti konania Majtrovstiev sveta v parašutizme na letisku Boľkovce pri Lučenci konal konkurz, zameraný na výber vhodných pilotov a začali sa prvé nácviky. Prvú zostavu Bielych Albatrosov tvorili pplk. Ing. Ivan Chvojka, pplk. Ing. Marián Sakáč, mjr. Ing. Luboš Novák, mjr. Ing. Jaroslav Baláž, mjr. Ing. Stanislav Rodziňák, mjr. Ing. Peter Fianta, mjr. Ing. Peter Lele.
Vybraní piloti začali nacvičovať ukážkové zostavy a vystupovať na verejnosti doma i v zahraničí. V roku 1995 sa Biele Albatrosy rozrástli, o siedme lietadlo. Pribudol sólo pilot pplk. Ing. Jozef Kello, ktorý vypĺňa program vo chvíľach, keď je hlavná skupina vzdialená od divákov aby sa stroje preskupili do novej formácie. Piloti nacvičili nové, náročnejšie prvky. Kvalitou svojho vystúpenia sa priblížili svetovým akrobatickým skupinám. Albatrosy sláviť úspechy na leteckých dňoch v Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Anglicku, Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Českej republike, Poľsku a na Slovensku.
Dňa 15. apríla 2004 z košického letiska odletel na Sliač posledný Albatros a svetovo uznávaná letecká skupina Biele Albatrosy oficiálne zanikla.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs