mjr. Ing. Ján Lagaňa

Hlasuj

Mjr. Ing. Ján Lagaňa je príslušnikom Generálného štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je zodpovedný za zabezpečenie prevádzky a opráv leteckej techniky a za modernizačné projekty Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
V oblasti modernizácie leteckej techniky a podporných systémov vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonáva činnosti člena projektových tímov na riešenie otázok obsluhy, údržby, opráv a logistického zabezpečenia budúcich projektov. Následne sa významnou mierou podieľa na procesoch zavedenia novej techniky do prevádzky, na činnostiach súvisiacich s verejným obstarávaním a príprave samotných zmluvných vzťahov.
Spracúva nariadenia, smernice a iné rozhodujúce dokumenty v oblasti zabezpečenia Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a ministra obrany.
Podieľal sa na odbornom vyšetrovaní leteckých nehôd ako člen stálej vyšetrovacej komisie.
Rozhodujúcou mierou prispel k zavedeniu procesu pre zvýšenie prevádzkyschopnosti lietadiel Vzdušných síl Ozbrojených síl SR a to najmä lietadiel MiG-29.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
SOITRON
digipress
MSM
Škoda

Partneri

RTVs
MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Akcent Nova, s.r.o.