plk. letectva Ing. Mikuláš Lisický, in memoriam

Hlasuj

Príslušník československej brannej moci v rokoch 1926 – 1939 a 1944 – 1949 a slovenskej armády v rokoch 1939 – 1944. Účastník československého národného boja za oslobodenie v rokoch 1944 – 1945. Pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, bol účastníkom bojov o Moravskú bránu.
V povojnovom období pokračoval v službe v československom vojenskom letectve, kde dosiahol hodnosť plukovníka letectva. V roku 1949 bol ako veliteľ 4. leteckej divízie prepustený z československej armády ako politicky nespoľahlivý. Rehabilitovaný v hodnosti plukovníka letectva bol až in memoriam.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs