genpor. Ing. Štefan Gombík

Hlasuj

V rokoch 1967 – 2000 pracoval ako príslušník československej armády, resp. Armády SR a Ozbrojených síl SR, kde vykonával veliteľské a veliteľsko-štábne funkcie v rámci organizačných štruktúr vojenského letectva. V súvislosti s prípravami rozdelenia ČSFR sa podieľal na vytvorení letectva Armády SR.
Po vzniku Armády SR bol veliteľom letectva a PVO Veliteľstva Armády SR, neskôr náčelníkom štábu letectva a PVO GŠ Armády SR a náčelníkom správy spojenia, elektronických a automatizačných systémov J-6 GŠ Armády SR. Profesionálnu službu v Armáde SR ukončil v hodnosti generálporučíka ako vedúci oddelenia výskumov Inštitútu obrany a bezpečnosti MO SR.
Po rozdelení ČSFR sa aktívne podieľal na založení Slovenského leteckého zväzu M. R. Štefánika a v rokoch 1994 – 2004 bol jeho prezidentom.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs