genpor. Ing. Jozef Kúkel, in memoriam

Hlasuj

V rokoch 1940 – 1944 bol príslušníkom slovenského letectva, v rokoch 1944 – 1945 účastníkom československého národného boja za oslobodenie ako pilot Kombinovanej letky československej leteckej skupiny 1. československej armády na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní a 1. československej zmiešanej leteckej divízie, s ktorou sa zúčastnil bojov o Moravskú bránu. Určitú dobu bol aj osobným pilotom veliteľa Československého armádneho zboru generála Ludvíka Svobodu.
V povojnovom období pokračoval vo vojenskej službe v československom vojenskom letectve, kde zastával významné veliteľské funkcie (zástupca veliteľa letectva a protivzdušnej obrany štátu, zástupca veliteľa leteckej armády a protivzdušnej obrany štátu, veliteľ samostatného zmiešaného leteckého zboru, veliteľ leteckej armády). Pre „nesprávny postoj“ k intervencii vojsk Varšavskej zmluvy bol z funkcie veliteľa leteckej armády odvolaný. V roku 1969 utrpel vážne zranenie a o 2 roky neskôr bol ako trvale neschopný výkonu vojenskej služby preložený do zálohy.

 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs