genmjr. v. v. Ivan Schwarz

Hlasuj

Príslušník československého zahraničného odboja v rokoch 1941 – 1945. V období od XI./1941 do V./1945 pôsobil ako príslušník britského Kráľovského letectva, v ktorom dosiahol hodnosť Warrant Officer W/O. V r. 1942 - 1945 bol príslušníkom 311. československej bombardovacej perute britského Kráľovského letectva. V boji sa osobitne vyznamenal dňa 27. 12. 1943 ako palubný strelec československej posádky Liberatora GR. Mk. V BZ796 „H“, keď sa podieľal na potopení nemeckej ozbrojenej obchodnej lode „Alsterufer“ v Biskajskom zálive, ktorá prevážala náklad strategickej suroviny z japonskej Kóby do nacistami okupovaného fran­cúzskeho prístavu Bordeaux. Po dvoch priamych zásahoch bombami českoslovneského Liberatora sa na­sledujúci deň loď potopila.
V povojnovom období pokračoval v službe v československom vojenskom letectve, kde dosiahol hodnosť nadporučíka letectva. V 2. polovici roku 1946, vzhľadom na rastúcu nedôveru k účastníkom západného odboja a zhoršujúcu sa politickú situáciu, dobrovoľne odišiel z armády a vysťahoval sa do Veľ­kej Británie.
V decembri roku 1949, v období tvrdého prenasledovania účastníkov západného odboja, mu v rodnej vlasti v neprítomnosti odňali dosiahnutú dôstojnícku hodnosť a preložili do počtu mužstva ako vojaka v zálohe. Po demokratických zmenách, ktoré sa v Československu uskutočnili po novembri 1989, Ivana Schwarza povýšili do československej vojenskej hodnosti plukov­níka vo výslužbe.
V roku 1995 bol prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generálma­jora vo výslužbe Armády SR. Od marca 2006 do marca 2009 pôsobil ako prvý Slovák na poste prezidenta Zväzu letcov slo­bodného Československa so sídlom v Londýne.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs