genmjr. Ing. Ondrej Kubizniak

Hlasuj

V rokoch 1963 – 2003 pôsobil ako príslušník československej armády, resp. Armády SR a Ozbrojených síl SR, kde vykonával významné veliteľské, veliteľsko-štábne a vojensko-diplomatické funkcie (veliteľ pluku, zástupca veliteľa divízie, zástupca veliteľa letectva, veliteľ letectva – zástupca ministra národnej obrany, pridelenec obrany).
Profesionálnu službu v Ozbrojených silách SR ukončil v hodnosti generálmajora.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs