gen. in memoriam Dr. Milan Rastislav Štefánik, in memoriam

Hlasuj

Po štúdiách žil vo Francúzsku, kde sa  venoval výskumu. Jeho kariéru vedca a diplomata prerušilo vypuknutie vojny. Ako naturalizovaný Francúz nastúpil na vojenskú službu.
Po odvode ho zaradili k pešiemu pluku. Neskôr bol na vlastnú žiadosť, napriek zdravotným problémom, zaradený k letectvu, kde absolvoval aj výcvik. Po príchode k frontovej leteckej jednotke zúročil nielen vedomosti získané počas výcviku, ale aj z meteorológie. Stal sa priekopníkom vojenskej leteckej meteorológie.
Okrem západného frontu lietal aj na srbskom fronte, kde okrem letov rozvíjal aj agitáciu medzi rakúsko-uhorskými vojnovými zajatcami,  z ktorých plánoval zostaviť československé vojenské jednotky. Ich zapojenie do bojov po boku vojsk Dohody malo podčiarknuť úlohu Slovákov a Čechov v zápase o vlastnú štátnosť. Po návrate zo Srbska pokračoval v boji za oslobodenie českého a slovenského národu spod útlaku v rakúsko-uhorskej monarchii.
Štefánik bol zakladajúcim členom Národnej rady českých krajín, neskôr podpredsedom Československej národnej rady v Paríži. V tomto postavení bojoval za vytvorenie autonómneho československého zahraničného vojska ako rozhodujúceho prejavu vôle Čechov a Slovákov po slobode a prvého kroku uznania budúceho Česko-slovenského štátu. Za týmto účelom sa angažoval v Taliansku, Rumunsku, Rusku, Veľkej Británii a USA. Bol ocenený aj prepožičaním hodnosti brigádneho generála francúzskej armády.
Po vzniku Česko-Slovenska sa stal ministrom vojny. 4. 5. 1919, po viacerých zahraničných misiách, zahynul pri návrate do vlasti v troskách lietadla. Prezident SR vymenoval 7. 5. 2004 Štefánika do hodnosti generála in memoriam. Je po ňom pomenovaná planétka, mnoho slovenských ulíc, námestí a inštitúcií, napr. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs