Projekt FRABRA

Hlasuj

Iniciatíva zavedenia FRABRA (Free Route Airspace Bratislava) bola pre svoju komplexnosť a značnú mieru inovácie rozdelená do viacerých krokov. V roku 2015 môžeme hovoriť o dovŕšení niekoľkoročných príprav, ktoré koncom roka vyústili k implementácii a následnému spusteniu prvej fázy projektu. 
Doterajšia sieť ATS tratí bola od apríla 2016 nahradená flexibilnejším systémom, ktorý pružne reaguje nielen na zmeny spôsobované rýchlym vývojom leteckej dopravy u nás aj vo svete, ale zároveň sa ľahšie vysporiada s posunmi tzv. "traffic flows" spôsobovaných ekonomickými, či politickými činiteľmi. Zmeny sa týkajú primárne horného vzdušného priestoru, vnútri ktorého môžu letecké spoločnosti voľne plánovať let priamo od vstupného k výstupnému bodu po najkratšej možnej spojnici.
FRA je kľúčový z hľadiska vývoja a zvyšujúcej sa tendencia využívania leteckej dopravy. Súvisí so znížením celkovej preletenej vzdialenosti, čo znamená pre prevádzkovateľa šetrenie nákladov. Zároveň dochádza týmto spôsobom k znižovaniu emisií CO2 pri zachovaní nastavenej úrovne bezpečnosti a zefektívnenia využitia vzdušného priestoru. Presnejšia predikcia súvisí zo záťažou jednotlivých sektorov a cieľových letísk v určitom čase, čím umožní efektívnejšie využívanie kapacít, ako na oblastných sektoroch, tak aj na približovacích stanovištiach a na samotných letiskách.
Realizátorom projektu sú Letové prevádzkové služby SR, š. p.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
SOITRON
digipress
MSM
Škoda

Partneri

RTVs
MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Akcent Nova, s.r.o.