Mgr. Štefan Pohanka a Ing. Róbert Slosiar in memoriam

Hlasuj

Štefan Pohanka a Róbert Slosiar ako dlhoroční funkcionári Aeroklubu Dubnica nad Váhom – letisko Slávnica veľkou mierou prispeli k rozvoju športového lietania na Slovensku s výrazným presahom do zahraničia.

Mgr. Štefan Pohanka
Je organizátorom športového lietania na národnej aj medzinárodnej úrovni, funkcionárom, inštruktorom lietania, medzinárodným rozhodcom leteckých súťaží a športovým letcom. Zaslúžil sa výraznou mierou o vybudovanie moderného letiskového zázemia v Aeroklube Dubnica – letisko Slávnica, ako aj o vyriešenie všetkých vlastníckych vzťahov v rámci letiskových plôch. V rokoch 1994 - 2016 bol predsedom Aeroklubu Dubnica, aktuálne je členom Rady Aeroklubu. Pod jeho vedením dosiahol aeroklub množstvo národných aj medzinárodných úspechov v rámci organizovania špičkových športových podujatí na európskej a svetovej úrovni.
K organizačnej práci Štefana Pohanku patrili aj úlohy vyplývajúce z členstva Aeroklubu Dubnica v Slovenskom národnom aeroklube generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline a v Federation Aeronautique Internationale (FAI) so sídlom v Lausanne. Zaslúžil sa taktiež o vznik Leteckej školy, ako aj historickej expozície letectva. Okrem dlhoročnej spolupráce s mestom Dubnica nad Váhom, začal aeroklub pod jeho vedením ústretovo spolupracovať aj s Ozbrojenými silami SR, najmä s 5. plukom špeciálneho určenia Žilina a s Vojenským historickým ústavom.

Ing. Róbert Slosiar
Dlhé roky bol pravou rukou Štefana Pohanku a „hnacím motorom“ aeroklubu. Od roku 1996 viedol letovú prevádzku aeroklubu, pôsobil taktiež ako spoluzakladateľom Leteckej školy. Spoluinicioval vznik historickej expozície letectva v areáli letiska a pôsobil ako riaditeľ Leteckých dní.
Bol aj skúseným pilotom a inštruktorom. Mal za sebou viac ako 10-tisíc letových hodín, a to na vrtuľníkoch, ale aj na veľkých dopravných lietadlách. Zároveň bol examinátorom Dopravného úradu Slovenskej republiky a preskúšaval pilotov z odbornej spôsobilosti.
Róbert Slosiar tragicky zahynul pri leteckej havárii 20. 8. 2015 pri Červenom Kameni.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
SOITRON
digipress
MSM
Škoda

Partneri

RTVs
MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Akcent Nova, s.r.o.