Marián Barus

Hlasuj

Marián Barus sa počas viac ako 50 ročnej činnosti v letectve venuje najmä konštruovaniu a stavbe lietadiel. Ako prvý na Slovensku oficiálne certifikoval ultraľahké lietadlo vlastnej výroby. Nieslo názov Don Quijote (typ J-1B / OM-TXB) a Marián Barus ho postavil doslova v obývačke. 
V roku 1990 si z najväčšieho zrazu amerických litadiel v USA priniesol množstvo fotografií, poznatkov a know-how na výrobu lietadiel zo stavebníc. Dlhoročne pôsobí v spoločnosti Aeroplast. Je autorom, alebo sa podieľal na stavbe 17 typov rôznych športových lietadiel, ktoré sa v praxi osvedčili a sú dodnes v prevádzke. On sám je držiteľom pilotnej licencie a aj vo vyššom veku je veľkým prínosom pre slovenské športové letectvo.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs