Jozef Mikuš, in memoriam

Hlasuj

Dlhoročne pôsobil na pozícii vedúci Oblastného strediska riadenia letovej prevádzky v Bratislave v podniku ŘLP ČSSR, neskôr RLP SR. V závere profesionálnej kariéry už ako penzista pracoval v štátnom podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky na útvare bezpečnosti a kvality letových prevádzkových služieb a neskôr aj na záchrannom koordinačnom stredisku, kde naďalej odovzdával svoje bohaté odborné skúsenosti nadobudnuté počas jeho predchádzajúcej praxe. Okrem iných mimopracovných aktivít bol ako externý zamestnanec Štátnej leteckej inšpekcie aj skúšobným komisárom overovania jazykovej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky a pilotov.
Svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosťami sa významne pričinil o úspešné napredovanie a rozvoj podniku v technickej oblasti a zároveň v sfére poskytovania leteckých navigačných služieb, ale aj v rámci organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky EUROCONTROL.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs