Bojová letka zmiešaného krídla Sliač v systéme NATINAMDS

Hlasuj

29. marca 2004 vstúpila Slovenská republika do Severoatlantickaj aliancie (NATO - North Atlantic Treaty Organisation). O necelé dva roky neskôr, na základe Cieľov síl 2004 o zapojení Slovenskej republiky do integrovaného systému protivzdušnej obrany Severoatlantickej Aliancie NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defance Systems), boli rozkazom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojeních síl Slovenskej republiky zaradené dňom 31. 12. 2005 od 24:00 SEČ do podriadenosti vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe prostredníctvom mnohonárodného centra vzdušných operácií Severoatlantickej Aliancie deklarované jednotky a prostriedky Vzdušných síl Ozborojených síl Slovenskej republiky v rámci pohotovostného systému Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (PoSy VzS OS SR).
Bojová letka zmiešaného krídla Sliač je jednou z jednotiek v rámci VzS OS SR, ktorá plní úlohy v rámci systému NATINAMDS. Od roku 2006 prispieva do tohto systému nepretržitou pripravenosťou dvoch lietadiel MiG-29AS, vo formáte 24/7, to znamená 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Plnenie úloh v rámci systému NATINAMDS je hlavnou prioritou VzS OS SR. Bojová letka vykonáva úlohy reálneho zásahu proti vzdušným objektom za všetkých poveternostných podmienok vo dne aj v noci, či sa už ide o narušiteľa vzdušného priestoru, alebo o pomoc lietadlám v núdzi. Je teda na pomyselnom konci reťazca zabezpečenia ochrany vzdušného priestoru. Úlohy, ktoré sú na príslušníkov bojovej letky kladené, nie je možné zabezpečiť a vykonať žiadnou inou jednotkou v rámci OS SR.
Výcvik bojovej letky zameraný na plnenie stavonených úloh je časovo náročný a komplexný. Aj po dosiahnutí požadovaného stupňa pripravenosti jednotky, prebieha na dennej báze formou cvičných letov TANGO SCRAMBLE. Spektrum možných úloh je rozsiahle a zahŕňa okrem nácviku pomoci lietadlám v núdzi, napríklad preverenie dôvodu nenadviazania spojenia, poskytnutie navigačnej pomoci, až po nácvik postupov na prerušenie letu, teda postupov na zostrel lietadla. Aj počas nácviku týchto letov plnia piloti bojovej letky stanovené úlohy s ostrými zbraňami na palube, nakoľko v ktoromkoľvek momente môže byť cvičný let prekonvertovaný na bojový let. Práve fakt, že približne polovica celkového náletu bojovej letky v priebehu výcvikového roka je odlietaná s ostrými zbraňami na palube, je jedným z hlavných rozdielov oproti iným útvarom VzS a podporuje jedinečnosť a kľúčové postavenie bojovej letky v rámci vzdušných síl OS SR ako jednotky vysokej pripravenosti.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs